Wysokość kredytu oraz wpłaty własnej

  Rynek nieruchomości przechodzi największe zmiany od lat. Niestabilna
sytuacja na świecie, szalejąca inflacja, wojna w Ukrainie, podwyżki stóp
procentowych, Nowy Ład, propozycja likwidacji WIBORu… Coraz trudniej
uznać cokolwiek związanego z hipotekami i kredytami za pewnik.
Jak nie „oszaleć” przy takiej dynamice? Poznając podstawy zakupu mieszkania
na kredyt i na bieżąco aktualizować wiadomości. Zaczynamy?

 Kredyt hipoteczny, to pisemna umowa zawarta w celu zakupu lub budowy
nieruchomości, pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się w
niej do udzielenia (pożyczenia) określonej kwoty, której zabezpieczenie
(do momentu spłaty), stanowi nabywana/budowana nieruchomość.
Jako kredytobiorcy zostajemy zobligowani:
•    do skorzystania ze środków zgodnie z warunkami,
•    zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami przewidzianymi w umowie,
•    dokonania wyżej wymienionych czynności w ustalonym terminie.

Kredyt hipoteczny wyliczany jest na podstawie:

•    wysokości dochodów,
•    formy zatrudnienia (umowa o pracę, własna działalność, etc),
•    stanu cywilnego,
•    ilości dzieci na utrzymaniu,
•    comiesięcznych wydatków,
•    wysokość aktualnych rat/pożyczek/kredytów,
•    historii kredytowej i terminowego spłacania zobowiązań.
    Wkład własny to kwota środków jaką musimy uiścić jako potencjalni kredytobiorcy, aby starać się o otrzymanie kredytu. To minimalna, wymagana przez bank suma oszczędności.
Jego wysokość zależny od wartości nieruchomości, gdyż wkład obliczany jest procentowo. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy na zlecenie banku, w tzw. operacie szacunkowym. Jeśli kredytem ma być sfinansowana budowa domu, podaje się niższą wartość z kosztorysu lub operatu szacunkowego.  
    Wkład własny ma na celu:
•    obniżenie kwoty zadłużenia,
•    zwiększenie stabilności finansowej nas jako kredytobiorców,
•    wstępną analizę rzetelności, wiarygodności tego czy potrafimy oszczędzać,
•    ograniczenie przez bank ponoszonego ryzyka kredytowego.
    Aktualnie wymaga się wkładu własnego na rekomendowanym przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) poziomie – 20% wartości nieruchomości. Są banki, które zgadzają się na 10%, ale po spełnieniu dodatkowych wymagań lub poniesieniu extra kosztów, jak np. UNWW (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego)  – podwyższenia marży (zazwyczaj o 0,25%), do czasu spłaty wymaganego, 20% wkładu własnego (gdy spłacimy bankowi równowartość 20% wartości nieruchomości).
    Wkładu własnego nie przekazujemy do banku, a bezpośrednio przelewany na rachunek dewelopera lub prywatnego sprzedającego. Płacimy go zwyczajowo podczas podpisywania aktu notarialnego, a na podstawie jego uiszczenia (i po spełnieniu pozostałych warunków), bank w ciągu 10 dni aktywuje nasz kredyt.
    Banki akceptują różne formy „oszczędności” jako wkładu własnego:
•    gotówkę,
•    działkę budowlaną na której ma powstać dom (nieobciążoną hipoteką),
•    faktury i paragony za materiały budowlane pod budowę domu,
•    inną nieruchomość (z zaznaczeniem że będzie sprzedana, po przeprowadzce do kredytowanego lokalu),
•    darowiznę od najbliższych,
•    środki z PPK (Pracowniczego Planu Kapitałowego) – tylko dla osób przed 45 r.ż.,
•    IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
•    książeczkę mieszkaniową.
Nie uznaje za wkład własny:
•    kredytów i pożyczek zaciągniętych na ten cel (w dodatku obniżają zdolność finansową w BIK),
•    nieruchomości, gdzie jest się współwłaścicielem,
•    dóbr luksusowych, dzieł sztuki, kruszców i kamieni szlachetnych,
•    obligacji, akcji, papierów wartościowych (z drobnymi wyjątkami)
    Zmiany we wkładzie własnym. Nowy Ład wprowadza od 27 maja 2022 roku, ponowne finansowanie przez banki do 100% wartości nieruchomości. W ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego), udzieli gwarancji bankom za osoby bez wkładu własnego, po spełnieniu warunków:
•    posiadania zdolności kredytowej,
•    nieposiadania innych nieruchomości,
•    do kwoty 100 tysięcy złotych,
•    na zakup oraz wykończenie/remont mieszkania, zakup działki i budowę oraz wykończenie domu, pod warunkiem nie przekroczenia limitu cenowego za 1m² nieruchomości,
•    okresu kredytowania min. 15 lat.
Nie będzie to gotówka, a gwarancja od Państwa. Cała kwota (100% wartości nieruchomości), musi zostać później przez nas spłacona (wraz z resztą kredytu).
Szacuje się, że warunki limitu cenowego za 1m², spełnia 20–25 proc. mieszkań, wystawionych obecnie na sprzedaż

Kredyt hipoteczny na wykończenie lub remont mieszkania
    Niewielu z nas decyduje się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego „pod klucz”, gdyż wolimy stan deweloperski. Mieszkania z rynku wtórnego, wymagają natomiast często remontu. Tymczasem mamy możliwość skorzystania ze sfinansowania wymienionych działań z kredytu hipotecznego – tańszego niż gotówkowy i z bardziej preferencyjnym oprocentowaniem. Banki chętnie przydzielają dodatkowe pieniądze, gdyż zwiększają one wartość nieruchomości i poziom zabezpieczenia dla nich (banków).
    Aby uzyskać kredyt na wykończenie/remont, podajemy szczegółowy kosztorys inwestycyjny. Umowa kredytu celowego, reguluje oraz określa jakie elementy mogą się w nim znaleźć. Są to:
•    materiały budowlane,
•    sanitariaty,
•    elementy wyposażenia na stałe związane z nieruchomością (np. meble i AGD pod zabudowę, zakup i montaż szaf wnękowych),
•    faktury za wynajęcie fachowców.