Ogrzewanie mieszkania

W wysoko zurbanizowanych miastach, mamy większy wybór typów ogrzewania, ale nawet
wtedy pewne opcje odpadają ze względu na warunki mieszkaniowe lub koszty.
Decydując się na któryś z rodzajów instalacji grzewczej, musimy przede
wszystkim pamiętać, że zależy ona m.in. od stanu technicznego budynku, jego
termoizolacji, a nawet położenia. W poradniku postaramy się przedstawić
podstawowe wady i zalety każdego typu ogrzewania.

Musimy się pochwalić, że jako Nord House, stawiamy na nowoczesne, ekologiczne
kotłownie gazowe, uzupełnione panelami słonecznymi i fotowoltaiką. Wszystko,
aby żyło się komfortowo, wygodnie, w zgodzie z naturą i ekonomicznie.

Źródła pozyskiwania ciepła

Ogrzewać domy i mieszkania można na wiele sposobów. Jeśli mowa o terenach zurbanizowanych, najpopularniejsze są:

• elektrociepłownie oraz ciepłownie,

 czyli najefektywniejsze, najtańsze, bezobsługowe rozwiązanie. Gorąca woda jest dostarczana siecią ciepłowniczą do nieruchomości, a dalej do instalacji wew. centralnego ogrzewania (grzejników).

Paliwami są tu: węgiel kamienny i brunatny, gaz systemowy, mazut (olej opałowy), biomasa, spalanie odpadów,

• lokalne źródła ciepła,

czyli kotłownie, zasilające od jednego do kilku budynków. Opalane: gazem, olejem opałowym, węglem kamiennym, ale i ogrzewanie alternatywne (oraz nagrzewanie wody i dostarczanie prądu), pochodzące ze źródeł geotermalnych, paneli słonecznych („solarów”), fotowoltaiki,

• indywidualne źródła ciepła dotyczące pojedynczego mieszkania, domu, produkowane:

a) tradycyjne: kotły węglowe, olejowe, gazowe, elektryczne oraz kominki na drewno,

b) alternatywnie: dwufunkcyjne piece gazowe, kotłownie biomasowe, pompy ciepła geotermalnego, panele solarne, fotowoltaika.

Paliwa kopalniane

Gaz – jedno z najpopularniejszych paliw. Poza gazem ziemnym są też kotły na gaz płynny (propan techniczny). To najbardziej ekologiczne paliwo kopalne, które cechuje się:

• niskimi kosztami inwestycji – gaz ziemny nie wymaga miejsca na składowanie,

• najczystszym spalaniem z kopalnianych (brak efektów ubocznych jak sadza, popiół),

• wysoką skutecznością,

• dowolnym łączeniem z technologiami energii odnawialnej,

• surowymi normami bezpieczeństwa niewielkich kotłów (regularne, obowiązkowe przeglądy techniczne).

Gaz ziemny składa się głównie z metanu, a gaz płynny (LPG) z propanu i butanu (produktów ubocznych rafinacji ropy naftowej). Płynny stosuje się tam, gdzie nie ma podłączenia do sieci dystrybucji ziemnego. Wymaga specjalnego zbiornika.

Olej opałowy – ma najwyższą efektywność z paliw kopalnych. Magazynowanie oleju wymaga jednak sporej ilości miejsca i ochrony przed pożarem oraz zalaniem.

Zalety:

• wysoka efektywność

• niezależność dzięki własnemu zbiornikowi,

• może być elastycznie łączony z energią odnawialną.

Węgiel, koks, miał, pellet. Paliwa kopalniane i ich pochodne, używane tam gdzie nie ma innych możliwości grzewczych. Drogie i niosące ze sobą znaczące emisje CO², oraz odpadów (szlaka, popiół).

Powstają liczne programy dofinansowań, w celu wymiany pieców tego typu na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.

 

Energia elektryczna – łatwo dostępna i prosta w montażu, lecz kosztowna. Polecana jako uzupełnienie innych sposobów ogrzewania.

Zalety:

• niewielkie i tanie urządzenia,

• niskie koszty montażu i konserwacji,

• powszechna dostępność.

Wadą jest niska efektywność. Koszt 1kWh energii jest nawet trzykrotnie wyższy, niż ciepła z kotła kondensacyjnego na gaz ziemny.

Elektryczne urządzenia grzewcze to: piece akumulacyjne, termowentylatory, grzejniki konwektorowe, promienniki ciepła.

 

Energia alternatywna/zielona – z gruntu, powietrza, wody, słońca

Z reguły drogie instalacje, zwracające się w postaci braku rachunków (za prąd, ogrzewanie, ciepłą wodę) lub ich znaczącego zmniejszenia. Wykorzystywane w domach prywatnych, ale coraz częściej decydują się na nie nowocześni deweloperzy, tacy jak my.

Pompy ciepła różnią się:

• wymaganymi zezwoleniami,

• koniecznymi warunkami terenowymi,

• możliwościami dofinansowania (np. programy wsparcia ograniczenia emisji CO²).

Słońce – bezemisyjne, darmowe, niewyczerpalne źródło, wykorzystywane:

• w technice grzewczej – podgrzewanie wody, wspomaganie ogrzewania,

• w ogniwach słonecznych – fotowoltaika – do produkcji energii elektrycznej.

Dodatkowe zalety:

• nie emituje CO²,

• daje się dołączyć do innej (używanej już) instalacji.

Grunt. Bezemisyjne, darmowe, niewyczerpalne źródło. Pompy zamieniają ciepło geotermalne lub wód gruntowych w ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody. Są skuteczne nawet przy niskich temperaturach i zapewniają energię cieplną w 75% (pozostałe 25% z zakupionej energii elektrycznej).

Dodatkowa zaleta:

• niskie koszty ogrzewania.

Powietrze. Zalety jak u poprzedników. Pompy ciepła wykorzystują energię zawartą w powietrzu, nawet przy temperaturach zewn. -20°C.

Dodatkowa zaleta:

• niskie koszty inwestycji.

Wody gruntowe. Zalety już znamy. Pompy ciepła wykorzystują energię z wód gruntowych, których temperatura jest stała i niezależna od temperatury powietrza.

Dodatkowa zaleta:

• wysoka wydajność.

 

Osobna kategoria – biopaliwa dodawane do oleju opałowego (maks w 20%), produkowane z zasobów odnawialnych (słonecznik, rzepak). Spalanie śmieci w specjalnych elektrociepłowniach, minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.

Urządzenia grzewcze

Znamy już źródła energii,ciepła. Czas na typy urządzeń grzewczych w mieszkaniach/domach, które dzielimy na trzy główne grupy:

• ogrzewanie podłogowe,

• promienniki,

• grzejniki.